ข่าวงานธุรการ

สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM

สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติงานสารบรรณที่ดีร่วมกัน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีท่าน รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดโครงการ

>>ภาพบรรยากาศ<<

Thirada Thanakitwarat

admin : president.lru.ac.th