https://nefula.com/
https://seodio.com/
https://bookofraonlinespiele.com/
https://thetural.com/
https://bluesky.namb.net/
https://belihoster.com/
https://themescorners.com/
https://143.198.203.123/
https://165.22.105.72/
https://178.128.48.164/
https://165.22.104.76/
http://132.248.132.82/politica_viral/
http://puskesmassungaisarik.padangpariamankab.go.id/awp/xdana/
http://puskesmassungaisarik.padangpariamankab.go.id/awp/xdemo/
http://puskesmassungaisarik.padangpariamankab.go.id/awp/xgacor/
http://puskesmassungaisarik.padangpariamankab.go.id/awp/xthailand/
https://mbkm.uib.ac.id/awp/maxwin/
https://mbkm.uib.ac.id/awp/demo/
https://mbkm.uib.ac.id/awp/dana/
https://mbkm.uib.ac.id/awp/thailand/
https://dukcapil.gorontalokab.go.id/awp/bola/
https://dukcapil.gorontalokab.go.id/awp/dana/
https://dukcapil.gorontalokab.go.id/awp/demo/
https://dukcapil.gorontalokab.go.id/awp/gacor/
https://dukcapil.gorontalokab.go.id/awp/rtp/
https://dukcapil.gorontalokab.go.id/awp/thailand/
agencuan
bet188
bni4d
bri4d
btn4d
dragon77
ladangtoto
mega88
qqcuan
sonic77
tambang88
https://360.uin-malang.ac.id/awp/dana/
https://360.uin-malang.ac.id/awp/demo/
https://360.uin-malang.ac.id/awp/thailand/
http://isaime2019.snttm.trisakti.ac.id/awp/gacor/
https://paketwisatabanyuwangi.id/
https://zoyacosmetics.id/
https://dewantik.sragenkab.go.id/docs/jdih/
https://puskesmas-sumberlawang.sragenkab.go.id/galeri/pu/
ข่าวงานการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 3/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่ 3/2561 ของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะต้องชำระ
 3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน
 4. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2562 โดยปฏิบัติ ดังนี้

4.1 ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เคาน์เตอร์เซอร์วิส และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

4.2 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษานำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษามายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ไปชำระเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี

 1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 4 ถ้าชำระเงินหลังจากวันที่ 13 เมษายน 2562 นักศึกษาจะต้อง ยื่นคำร้องขออนุญาตต่ออธิการบดีเพื่อชำระเงินที่งานการเงินพร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้าตามระเบียบฯ ดังนี้
  • นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 20 บาท
  • นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ค่าปรับวันละ 50 บาท

ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562)

 1. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ชำระเงินให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 2. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนยังไม่เรียบร้อย (กรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มถอนรายวิชา) ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) ทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124 ,41125 และ 41163               หรือเจ้าหน้าที่ ที่ไปให้บริการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

>>ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 3/2561<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *