ข่าวงานธุรการ

ประมวลจริยธรรม ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารบุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> Click Download <<

Thirada Thanakitwarat

admin : president.lru.ac.th