งานธุรการและสารบรรณ

งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร.   042-835224 ต่อ 41116, 41121, 41120

โทรสาร     042-811143

E-mail      lruloei@hotmail.com

Facebook  https://www.facebook.com/lruAdministration

 

แชร์ไปที่...