งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่  234  ถ.เลย – เชียงคาน  ต.เมือง  อ.เมือง  จ.เลย  รหัสไปรษณีย์  42000

โทร.  042-808014 / 042-835224  ต่อ  41115 , 42111

โทรสาร  042 – 811143

Facebook  https://www.facebook.com/lru.Human.Resources.Management/

แชร์ไปที่...