งานการเงิน

งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร.   042-835224 ต่อ 41124, 41125, 41163

โทรสาร     042-811143

E-mail      finance_lru@hotmail.com

Facebook  https://www.facebook.com/lru.finance/

 

 

แชร์ไปที่...