ติดต่อเรา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร.   042-835224 ต่อ 41123

โทรสาร     042-811143

E-mail    saraban@lru.ac.th