กำหนดการ งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Click >> ดาวน์โหลดกำหนดการ 

แชร์ไปที่...